Min historia

 Mitt intresse för tid och planering men även ordning och reda, väcktes för ett antal år sedan när jag fick en fysisk diagnos. Det var många frågor som dök upp. Hur ska jag få min energi att räcka hela dagen? Hur kan jag ställa det för mig så att jag orkar. Kort sagt hur ska jag göra för att för mig få en hållbara vardag?

Min huvudverksamhet är att hjälpa andra till en genomgripande förändring av tankemönster i sig själv och i sitt företag och att öka medvetenheten. Som resulterar i ett heltäckande hållbarhets tänk, välmående och framgång.

Redan vid 20 års ålder fick jag upp ögonen för mental träning, när jag kom i kontakt med ”Silva metoden”. Något jag idag kan titta tillbaka på med tacksamhet. Det var ”Silvametoden” som aktivt fick mig att börja ”söka något mer” för att hitta inre kraft och styrka.

Även om jag redan var andligt intresserad och säkert varit det hela livet utan att kunnat eller vågat utveckla den sidan av mig. Så ledde detta till att jag började läsa böcker, gå kurser och prova på mycket. Allt från enkla meditationer till avancerade trumresor och mycket mer. En del riktigt ”tokroliga” erfarenheter, till helt livsomvälvande händelser.

En god vän introducerade mig till Mr Edgar Cayce och hans ”Readingar”. Detta gav mig många internationella kontakter inom Personlig och andlig utveckling. Under många år var jag också ordförande i ”Svenska Edgar Cayce föreningen” också en mycket bra plattform och stabil grund, att stå på när det gäller Personlig utveckling.

När mina vänner när de skrev sin bok ”Budbäraren”, fanns jag bredvid dem och stöttade dem. En mycket fin och givande andlig resa.

Min utbildning till undersköterska samt stressterapeut och entreprenörsutbildningarna kompletterar varandra väl. Under mer än 40 år har jag på olika sätt arbetat med Personlig och andlig utveckling, ordnat event och utbildningar. Tillsammans med alla mina övriga kunskaper, händelser och upplevelser, så är min samlade erfarenheten den jag är idag.

Jag får din tid att räcka till.
Tänk om, tänk rätt, bli framgångsrik!