Hållbarhet

För mig har miljö och hållbarhet alltid varit viktigt. Vi behöver värna om vår miljö så gott vi kan. Redan för många år sedan var jag och familjen med i en miljöutmaning. Det resulterade i att vi bland annat gavs en matkompost av kommunen. Jag var med om att starta ett föräldrakooperativ med miljöinriktning.

Om vi alla bidrar med lite så kan effekten bli väldigt stor.

Nu i min egen verksamhet så försöker jag att alltid tänka miljövänligt, jag vill att det ska genomsyra hela tänket i min verksamhet. Att försöka vara så miljömedveten som det bara går.

Mitt huvudsyfte, är att öka människors medvetenhet och att ge en hållbar vardag!

Denna sida kommer att utökas.